Mobirise

โลงเย็น


หีบปรับอากาศ หรือโลงเย็น เครื่องทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิภายในหีบศพ คล้ายกับตู้เก็บศพตามโรงพยาบาลนั้นเอง แตกต่างกันเพียงแค่ขนาดและความสวยงาม ช่วยในการเก็บรักษาศพและชะลอการเน่าสลายของศพได้โดยไม่ต้องใช้ฟอร์มาลีน 

Mobirise
Mobirise
ติดต่อเรา

เลขที่ : 30/21 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


เบอร์ : 061.569.5694

Call Center : 02.950.0989
Line : @suriyagroup


Designed with ‌

Mobirise.com