หีบศพ

Mobirise

หีบศพแบบไทย


     หีบศพ หีบฐาน 3 ชั้น หีบขอบเทพพนม เป็นหีบศพที่ติดลายเทพพนมรอบตัวหีบศพ มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์และชัดเจน
ตัวหีบศพที่ผลิตมาจากไม้ที่มีคุณภาพดี ทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดของหีบศพมาตรฐาน ผลิตโดยฝีมือช่างไม้ผู้ชำนาญการ
มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 65 ปี ในการทำหีบศพ และใช้เทคนิคการทำหีบศพแบบ knock down จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของงานทุกชิ้นได้ นอกจากนี้ยังตกแต่งลายประดับหีบศพด้วยความปราณีต โดยราคาของหีบศพ
จะเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท หากท่านสนใจสามารถสอบถามได้ ตลอด 24 ชั่วโมง 

หีบศพ : หีบธรรมดา
หีบศพ : หีบขอบเทพพนม
หีบศพ : หีบเทพพนมฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบเทพพนมฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบเทพพนมฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดน้ำเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าลูกไม้ครึ่งใบ ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดทองเรียบ ครึ่งใบฐาน 1 ชั้น
หีบศพ : หีบขอบเทพนมผ้าตาด ทองเรียบ
หีบศพ : หีบผ้าตาดทองเรียบ ครึ่งใบฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดเงินย่น ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบสติ๊กเกอร์มุกฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดทองย่น ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบบุผ้าตาดเงินย่น ฐาน 2 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบผ้าตาดเงินเรียบ ครึ่งใบฐาน 3 ชั้น
Mobirise

หีบศพแบบคลาสสิค


หีบศพแบบคลาสสิค ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพดี คงความคลาสสิค ประกอบเป็นตัวหีบศพที่ดูเรียบหรู 

หีบศพ : หีบไม้สักใหม่ฐาน 3 ชั้น
หีบศพ : หีบไม้สักฐาน
3 ชั้น
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายมังกร ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบขอบไม้สัก
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรม
หีบศพ : หีบทองในสีขาวแกะ ลายพิกุลและเทพพนม
หีบศพ :  หีบทองครอบ
สีแดง แกะลายพิกุล
ประดับกระจก
หีบศพ : หีบทองในสีแดง
แกะลายเทพพนมและหงษ์
หีบศพ : หีบทองในสีขาว
แกะลายเทพพนมและหงษ์
หีบศพ :  หีบทองในแกะลายกอบัว
หีบศพ : หีบมุกแกะลายพิกุล
หีบศพ : หีบมุกแกะลายสระบัว
หีบศพ : หีบมุกแกะลายเทพพนมและก้านขด
หีบศพ : หีบกระจกมุก
หีบศพ : หีบกระจกทอง
Mobirise

หีบศพแบบสั่งทำพิเศษ


หีบศพแบบสั่งทำพิเศษ เป็นหีบศพที่จัดทำขึ้นตามความต้องการของลูกค้า เพราะท่านสามารถให้เราออกแบบผลิตหีบศพตามความต้องการของท่านได้ทุกรูปแบบ โดยช่างไม้ที่มีประการณ์ยาวนานและมีวคามชำนาญเฉพาะด้าน ใช้ความบรรจงในการประกอบขึ้นมาเป็นตัวหีบศพ และช่างทาสีฝีมืออาชีพ จนเกิดเป็นหีบศพแบบสั่งทำพิเศษสำหรับคนพิเศษของท่านในวาระสุดท้าย

หีบศพ : หีบไม้สัก
ฐาน 3 ชั้น ติดใบอ้อย
หีบศพ : หีบไม้สักฐาน
3 ชั้น ติดลายเทพพนม
หีบศพ : หีบไม้สัก
ฐาน 3 ชั้นติดลาย
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายหลุยส์ ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบไม้สักแกะลายกุหลาบ ปิดทองคำเปลว 99%
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรมขาสิงห์
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรมแกะลาย1
หีบศพ : หีบทรงธรรม
พ่นทรายปิดทอง
หีบศพ :  หีบทรงธรรมพ่น
สีทอง
หีบศพ : หีบทรงธรรมพ่นสีครีม
หีบศพ : หีบไม้สักทรงธรรม แกะลาย2
หีบศพ : หีบทองครอบ
Mobirise

หีบศพแบบจีน


หีบศพจำปา หรือหีบศพจีน เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ซึ่ง Sasi Coffin เรามีหีบศพแบบจีน หรือเรียกว่า หีบศพจำปา ทำมาจากไม้สักที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไป

หีบศพ : หีบจำปา
หีบศพ : หีบจำปา
(สีเหลือง)
หีบศพ : หีบจำปา
(สีแดง)
หีบศพ :  หีบจำปาไม้สัก
Mobirise

หีบศพแบบคริสต์


เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งทางเรามีหีบศพคริสต์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีรูปทรงให้เลือกทั้งหีบศพคริสต์ทรงสี่เหลี่ยม และหีบศพคริสต์ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักและไม้ปาติเกิล รอบตัวของหีบศพจะติดด้วยที่จับและไม้กางเขน ตัวของหีบศพจะทาด้วยสีขาว หรือทาสีเชลแล็กสำหรับโชว์เนื้อไม้

หีบศพ : หีบคริสต์ (สี่เหลี่ยม)
หีบศพ : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)
หีบศพ : หีบคริสต์ (หกเหลี่ยม)

เรื่องโลกหลังความตาย
ไว้ใจให้เราดูแลคุณ

ปรึกษาฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อเรา

เลขที่ : 30/21 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


เบอร์ : 061.569.5694

Call Center : 02.950.0989
Line : @suriyagroup


Designed with Mobirise ‌

Offline Web Builder