Mobirise

หีบศพแบบคริสต์


Mobirise

หีบศพแบบคริสต์

  เป็นหีบศพที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกและตะวันออก มีรูปแบบการผลิตที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ซึ่งทางเรามีหีบคริสต์สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งมีรูปทรงให้เลือกทั้งหีบศพคริสต์ทรงสี่เหลี่ยม และหีบศพคริสต์ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักและไม้ปาติเกิล รอบตัวของหีบศพจะติดด้วยที่จับและไม้กางเขน ตัวของหีบศพจะทาด้วยสีขาว หรือทาสีเชลแล็กสำหรับโชว์เนื้อไม้

หีบศพคริสต์ (หกเหลี่ยม)

รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยมและหกเหลี่ยม หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ มีทั้งทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

หีบศพคริสต์ 


รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับศาสนาคริสต์ และหกเหลี่ยม หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงหกเหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

หีบศพคริสต์ (ทรงสี่เหลี่ยม)

รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ทรงสี่เหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

ติดต่อเรา

เลขที่ : 30/21 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


เบอร์ : 061.569.5694

Call Center : 02.950.0989
Line : @suriyagroup


Designed with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Maker