Mobirise

หีบศพคริสต์ (สี่เหลี่ยม)

Mobirise

ชื่อสินค้าหีบศพ : หีบศพคริสต์ (สี่เหลี่ยม)

รายละเอียดสินค้า : หีบศพสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ หีบศพทรงสี่เหลี่ยม ทำจากไม้สักหรือไม้ปาติเกิ้ล รอบตัวหีบศพติดที่จับและไม้กางเขน ตัวหีบศพทาสีขาว/ทาเชลแล็กโชว์เนื้อไม้สัก

ติดต่อเรา

เลขที่ : 30/21 ม.6 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120


เบอร์ : 061.569.5694

Call Center : 02.950.0989
Line : @suriyagroup


Built with Mobirise ‌

Free Website Maker